ಈ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾಟವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ : DL ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ, 70 ಕಿ. ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್(EV) ಆದ ಆರ್ ಎಂ ಬಡ್ಡಿ 25 (RM BuddieRead More…

error: Content is protected !!