ತಿಂಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 22 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಲೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೀಡರ್‌‌‌‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ 2023

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಲೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೀಡರ್‌‌‌‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ 2023 ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈRead More…