ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್, ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆದ ಮೈ ಸ್ಕೀಮ್ (MyScheme)Read More…

error: Content is protected !!