ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 15000 ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ 50,000 ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೆರವು ಯೋಜನೆ 2023

ನೀಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಸಮಸ್ತ ಓದುಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.ರಾಜ್ಯದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 18Read More…

error: Content is protected !!