ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು..!

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿRead More…

error: Content is protected !!