ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಹಾಕಿಸಲೇಬೇಕು : HSRP Number plate 2023

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ-ಕೋಡೆಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿRead More…

error: Content is protected !!