ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ :ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೀಜರ್ ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ : ಇದೇ ಜನವರಿ 1, 2023 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?Read More…

error: Content is protected !!