ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಎಟಿಎಂ(ATM) ಮಷೀನ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ, ಹಣ ಮಷೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕುRead More…